1 cơ sở sản xuất

hiển thị 1/ 1 cơ sở

Hợp tác xã Na Hữu Lũng (test)

Xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, Hữu Lũng, Lạng Sơn

Tiêu thụ trong nước
Rau củ quả
Đang sản xuất